Tema "Ljuset" Ängelsbergs Skulpturpark 26.5 - 23.9 2018
Receptor I-III, "och hennes elektronverk fångar in, elektrolinserna ger grundrapport till väljarcellerna
Utdrag från: Harry Martinsson "Aniara"

 
 
  © Gunilla Poignant 2018