Skulpturparken Ängelsberg Återseende 28.5 - 25.9 2022

 
 
  © Gunilla Poignant 2020