Stycken
Handen hör - ögat känner - kroppen ser - drömmen söker sammanhang Reliefer i brons 2007
(ø c:a 0,40 cm)
© Gunilla Poignant 2008