< till uppdragssidan - till nästa uppdrag >  
<<
"Paddbadet" konstnärligt uppdrag till förskolan Badet, Blackeberg.
Stocholms Konstkansli 2007

Skulptur i brons på podie av betong. Mått: 0,60x0,45x0,50m (LxBxH)

En förskola har byggts i en del av Blackebergsskolan som tidigare var badanläggning. Verket Paddbadet anknyter till detta, men är också en plats för barnens lek. Konstverket är ett kar med avlopp, som barnen själva kan fylla med vatten. På kanterna och i karet sitter fem paddor, som medverkar i leken..

>>
   
  © Gunilla Poignant 2008