< till uppdragssidan - till nästa uppdrag >
 
<< "Kvintett" konstnärligt uppdrag till Gråbo Torg, Lerums kommun 2015-16. Verket består av 5 stycken fåglar på stenar i brons som sprutar vatten, placerade i en njurformad vattenspegel. Skulpturgruppen är tänkt som en mötesplats, en central punkt på torget, med bänkar och sittplatser i anknytning. Tanken är att man ska stanna upp, sitta, titta och lyssna på fåglarna och vattnets rytm. Verket ska också fungera som en plats för fantasi, lek och vara en poetisk sinnebild för havet och kusten. Där fågeln står som symbol för fantasi och drömmar. Kvintett är en imaginär kustmiljö flyttad till Gråbo torg. Verket skapar ett samspel med den kulturmiljö som finns i Gråbo med fiskebo/försäljning och närheten till havet och skärgårdsmiljö. >>
   
  © Gunilla Poignant 2016