< till uppdragssidan - till nästa uppdrag >  
<<

"Partitur" konstnärligt uppdrag till Stockholmshems två fastigheter i Hökarängen 2009.

"Partitur" består av en väggslinga med reliefer i konstbetong och brons. Det är organiska former likt de naturen skapar, och associerar till hav, fågel, snäckor. Det finns en bred associationsmöjlighetsom ger betraktaren frihet att skapa sina egna tolkningar.
Verket består av 6 relifer i konsbetong som sitter i en slinga på den färgsatta väggen in i entrén. I nischen längre in sitter 2 reliefer i brons. Den färgade ytan har storlek 3,30 x 2 m och relieferna är lite varierande i storlek mellan c:a 0,15 x 0,15 och 0,5 x 0,5 m. Verket skapar en rörelse in i rummet.

>>
   
  © Gunilla Poignant 2008